Nove sadnice na mjestu oboljelih stabala

Banja Luka, 27.12.2019.  U gradskim drvoredima, u kojim je ovih dana uklonjeno oboljelo drveće, počela je sadnja novih stabala. Umjesto oboljelog drveća, koje je predstavljalo veliku opasnost po prolaznike, sade se stabla platana, prosječne starosti od 13 do 15 godina.

U okviru ovih radova, uklonjeni su stari panjevi, proširene sadne jame i ugrađen sistem za zalijevanje.

Ova akcija provodi se u drvoredima uz Ulice Mladena Stojanovića, Kralja Petra I Karađorđevića i Jovana Dučića, a biće zasađeno ukupno 16 mladih stabala.

Aktivnosti se obavljaju na osnovu nalaza Studije zdravstvenog stanja drvoreda, kojom je preporučeno uklanjanje ili orezivanje značajnog broja stabala u gradskim drvoredima.

Izvor: Grad BL

Ostavite komentar