Policija i lugari u lovu na kradljivce šume

Banja Luka, 25.09.2014.- Uporedo sa skorim dolaskom grijne sezone, lugari i policajci vrše intenzivnije kontrole na terenu, s ciljem da se kradljivci šume privedu licu pravde.

U „Šumama RS“ kažu da su u sezoni nabavke ogrevnog drveta pojačane aktivnosti na sprečavanju bespravne sječe, kako lugara, tako i internih kontrola i svih zaposlenih u ovom preduzeća.

„Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS vraćen je legitimitet čuvarskoj službi preduzeća da podnosi prekršajne prijave za bespravnu sječu i krađu. Javno preduzeće ima veoma dobru saradnju s MUP-om RS kada je u pitanju sprečavanje šumskih krađa“, naveli su iz „Šuma RS“.

Iz policije to potvrđuju sličnim izjavama. Tako su iz CJB Istočno Sarajevo kazali da njihovi pripadnici vrše pojačane provjere na putevima s ciljem otkrivanja izvršilaca krivičnog djela šumska krađa.

„Kada policija zaustavi i kontroliše vozilo, te utvrdi da se vrši transport otuđenog ogrevnog drveta, preduzimaju se mjere sankcionisanja. Ukoliko se na tovarnom prostoru nalazi više od tri kubna metra otuđenog ogrevnog drveta, policijski službenici oduzimaju drvo, predaju ga nadležnom šumskom gazdinstvu, te protiv odgovornog lica podnose krivičnu prijavu“, naveli su iz CJB Istočno Sarajevo.

Pritom su dodali da se ogrevno drvo oduzima i predaje šumskom gazdinstvu i u slučaju kada se pronađe količina manja od tri kubna metra, a protiv odgovornih se, u tom slučaju, podnose prekršajne prijave.

I iz CJB Bijeljina potvrdili su da njihovi pripadnici kontrolišu transport ogrevnog drveta, ali i drugih drvnih sortimenata, s obzirom na to da je u toku sezona prikupljanja drveta za predstojeću zimu.

„Službenici CJB Bijeljina, u saradnji s ovlaštenim radnicima šumskih gazdinstava, preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje na sprečavanju vršenja krivičnih djela šumske krađe i drugih zloupotreba u vezi sa drvnim sortimentima“, navela je Aleksandra Simojlović, portparol CJB Bijeljina.

Marija Markanović, portparol CJB Banjaluka, potvrđuje da njihovi pripadnici takođe kontinuirano sprovode akciju „Forest“, u cilju sprečavanja nelegalne sječe i prevoza drvnih sortimenata i suzbijanja krivičnih djela šumskih krađa.

„U toku dosadašnjih aktivnosti policijski službenici su oduzeli 248,31 kubni metar drvnih sortimenata. Svi drvni sortimenti oduzeti su u saradnji s radnicima nadležnog šumskog gazdinstva i deponovani u njihov depozit“, navodi Markanovićeva.

I policajci CJB Doboj u ovoj oblasti svakodnevno bilježe određene rezultate.

„U slučaju prekršaja, odnosno kada je lice zatečeno s količinom drvnih sortimenata do tri kubna metra, ostvaruje se saradnja s jedinicama šumskih uprava, odnosno nadležnim šumarima na terenu. U slučajevima krivičnih djela iz oblasti bespravne sječe i prometa drvnih sortimenata, odnosno kada je riječ o količini većoj od tri kubna metra, kontaktira se nadležno tužilaštvo, koje nalaže preduzimanje mjera i radnji u svakom konkretnom slučaju, kao što su oduzimanje drvnih sortimenata, motornih testera, vozila i slično“, kažu iz CJB Doboj.

Izvor: UNO radio

Ostavite komentar