Volonteri posadili preko 1600 sadnica poljskog jasena na području bare Tišine

29.3.2021.-  

U okviru projekta Sava Ties „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ – Sava TIES, volonteri Centra za životnu sredinu, zajedno sa predstavnicima Republičkog zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa i komunalnog preduzeća Slobodna zona Šamac, posadili su preko 1600 sadnica poljskog jasena na području zaštićenog područja bara Tišina kod Šamca čija revitalizacija je jedan od ciljeva projekta.

“Kroz aktivnosti Centra za životnu sredinu i našeg programa Biodiverzitet i zaštićena područja, želimo kontinuirano da radimo na očuvanju naših prirodnih ljepota i unaprijeđenja rada zaštićenih područja. Projekat Sava Ties je imao za cilj da doprinese revitalizaciji staništa kroz upravljanje invazivnim vrstama, ali takođe radimo i na izradi plana upravljanja za ovo zaštićeno područje. Plan upravljanja je važan formalan preduslov za upravljača koji definiše viziju i plan djelovanja za period narednih deset godina”, objasnila je Aleksandra Anja Dragomirović iz Centra za životnu sredinu.

Volontere su obišli i predstavnici opštine Šamac koji podržavaju aktivnosti projekta Sava Ties od početka njegove implementacije.

Na području Tišine, primarne aktivnosti bile  su usmjerene na suzbijanje širenja invazivnih vrsta biljaka, koje su sve veći ekološki, ali i ekonomski problem u svijetu. One negativno utiču na biodiverzitet, zdravlje ljudi i/ili pričinjavaju ekonomsku štetu. Svojim prisustvom remete prirodnu ravnotežu postojećih prirodnih ekosistema zbog čega se autohtone, domaće vrste nerijetko nalaze u opasnosti od izumiranja.

Tokom prethodnih mjeseci, u okviru Sava Ties projekta, organizovano je mehaničko uklanjanje invazivnih vrsta na području bare Tišine koja je jedna od posljednjih močvara ovog tipa u kontinentalnom regionu Bosne u Hercegovine te je kao takva još 1985. godine proglašena prirodnom rijetkošću.

Zbog prisutnosti brojnih stanišnih tipova i vrsta koje su ugrožene na evropskom nivou i zaštićene međunarodnim konvencijama, područje bare Tišina koja se nalazi neposredno uz rijeku Savu, predloženo je kao potencijalno Natura 2000 područje. Od 2019. godine, Tišina je zvanično proglašena zaštićenim područjem  IV kategorije po IUCN, zaštićeno stanište (upravljač opština Šamac).

O prirodnim bogatstavima Save, njenog priobalja i plavnih područja govori i činjenica o postojanju velikog broja zaštićenih područja uz tok rijeke. Čak 64% toka zaštićeno je različitim kategorijama zaštite što rijeku Savu svrstava u žarišna područja evropskog biodiverziteta.

Izvor: Centar za životnu sredinu

Ostavite komentar